Klíčové články


Společnost Nova Internet vlastní několik desítek internetových magazínů.

Články v našich internetových magazínech nezacilují pouze na určitá témata. Každý jedinec má jiné zájmy a jiné potřeby, čehož si jsme plně vědomi, a proto vycházíme těmto potřebám vstříc. Jestliže se téma připravovaného článku týká některé z podnikatelských činností, je za úplatu našemu obchodnímu partnerovi, který se danou činností zabývá, nabídnuto vložení prezentace jeho společnosti či jeho osoby do článku.

Návštěvníci článků jsou skuteční zájemci o danou službu či produkt.

Články jsou vytvářeny tak, aby obsahovaly klíčová slova a sousloví, která do vyhledávačů zadávají právě ti jedinci, jež se o danou službu či produkt zajímají. Tak mají naši obchodní partneři jistotu, že jejich článek bude navštěvován pouze potenciálními klienty. Nikoliv těmi, kdo o danou službu zájem nemají. Článek obsahuje jak kontakty na obchodního partnera, kterými jsou jméno, telefon, e-mail apod., tak popis jeho nabízených služeb.

Čtenáři tak po přečtení mají přehled o tom, co je jim prostřednictvím partnerovy firmy nabízeno a jaké to pro ně skýtá pozitiva. Našemu obchodnímu partnerovi je garantováno, že v jednom článku bude umístěna pouze jedna prezentace, a to na jeho osobu či společnost.

Měsíční návštěvnost našich magazínů dosahuje stovky tisíc.

Články mají často větší návštěvnost než samotné webové stránky obchodních partnerů. Díky skvělé podpoře také nebývá výjímkou, že se objevují na předních pozicích ve vyhledávačích, jako jsou seznam.cz nebo google.com.

Díky článku má náš obchodní partner více možností, jak jej může potenciální klient na internetu najít. Vyhledávač může zobrazit nejen partnerovy webové stránky, ale také článek s jeho prezentací a kontakty, či dokonce obojí.


O nás

Společnost Nova Internet je předním odborníkem na oblasti SEO, SEM a ORM. Specializuje se na tvorbu a správu internetových magazínů a tvorbu vysoce kvalitních klíčových článků, díky kterým propagované firmy získávají čelní pozice nejen ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.

Zobraz více

Klíčové články

Články jsou vytvářeny tak, aby obsahovaly klíčová slova a sousloví, která do vyhledávačů zadávají právě ti jedinci, jež se o danou službu či produkt zajímají. Tak mají naši obchodní partneři jistotu, že jejich článek bude navštěvován pouze potenciálními klienty. Nikoliv těmi, kdo o danou službu zájem nemají.

Zobraz více

Redakce

Při tvorbě článků naší redakcí, která v současnosti sdružuje na 150 kvalitních a vzdělaných redaktorů, je kladen důraz především na originalitu textu, jeho čtivost a hodnotu. Články psané naší redakcí se pravidelně objevují na předních pozicích internetových vyhledávačů.

Zobraz víceNaše internetové magazíny

Média, ať už tištěná nebo internetová, mají jeden společný stěžejní úkol, a to informovat společnost o aktualitách, novinkách a zajímavostech prostřednictvím článků. Média jsou však také skvělou platformou pro reklamu, která má účinnost v závislosti na jejich kvalitě.
© 2012 - 2021 Nova Internet a.s.