Internetové magazíny


Výhody internetového magazínu

Výhodou internetového magazínu je to, že za jeho přečtení nemusí zájemci platit. Přístup k němu je zcela zdarma, a navíc velice jednoduchý. Stačí zadat webovou adresu daného magazínu a následně se začít seznamovat s jeho obsahem.

Jestliže zájemce hledá na internetu konkrétní téma, může takto tematicky zaměřený článek nalézt prostřednictvím internetového vyhledávače, a to po zadání klíčových slov. Články našich internetových magazínů se mohou díky dobře voleným klíčovým slovům a jiným náležitostem objevovat až na předních vyhledávacích pozicích. Čím vyšší je pozice ve vyhledávači, tím větší je také návštěvnost daného článku.

Pokud je v článku umístěna prezentace služeb firmy či jednotlivé osoby, znamená to pro ni přísun nových potenciálních zákazníků. Díky aktivnímu hypertextovému odkazu na webové stránky prezentované firmy, je těmto webových stránkám předán tzv. S-rank, což ve výsledku může znamenat také vysokou pozici ve vyhledávači daných firemních stránek. Jedná se o velmi důležité hledisko, které odlišuje tištěný magazín od elektronického.

Vyhledávání informací prostřednictvím tzv. vyhledávačů

Vyhledávače jsou nejrozšířenějším způsobem vyhledávání informací na internetu. Nejužívanějšími jsou bezpochyby seznam.cz a google.com.

Co je pro tištěné a internetové magazíny společné

Jak v tištěných, tak elektronických magazínech je reklama poskytována za úplatu. Taktéž u obou podob magazínů existuje pro reklamovaný subjekt riziko, že i přes vysokou návštěvnost a zhlédnutí reklamy nezíská reklamovaný subjekt nové obchodní partnery. Důvodem může být například nízká kvalita nabízených služeb či produktů, špatná obchodní pověst subjektu, nevhodné chování k zákazníkům a jinak.


O nás

Společnost Nova Internet je předním odborníkem na oblasti SEO, SEM a ORM. Specializuje se na tvorbu a správu internetových magazínů a tvorbu vysoce kvalitních klíčových článků, díky kterým propagované firmy získávají čelní pozice nejen ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.

Zobraz více

Klíčové články

Články jsou vytvářeny tak, aby obsahovaly klíčová slova a sousloví, která do vyhledávačů zadávají právě ti jedinci, jež se o danou službu či produkt zajímají. Tak mají naši obchodní partneři jistotu, že jejich článek bude navštěvován pouze potenciálními klienty. Nikoliv těmi, kdo o danou službu zájem nemají.

Zobraz více

Redakce

Při tvorbě článků naší redakcí, která v současnosti sdružuje na 150 kvalitních a vzdělaných redaktorů, je kladen důraz především na originalitu textu, jeho čtivost a hodnotu. Články psané naší redakcí se pravidelně objevují na předních pozicích internetových vyhledávačů.

Zobraz víceNaše internetové magazíny

Média, ať už tištěná nebo internetová, mají jeden společný stěžejní úkol, a to informovat společnost o aktualitách, novinkách a zajímavostech prostřednictvím článků. Média jsou však také skvělou platformou pro reklamu, která má účinnost v závislosti na jejich kvalitě.
© 2012 - 2021 Nova Internet a.s.