Často kladené dotazy


Otázka: Jak probíhá spolupráce mezi naší společností a partnery majícími zájem participovat na našem internetovém magazínu a článku jež bude jeho obsahem?

Odpověď: Kontakt mezi potenciálním obchodním partnerem a naší společností se děje telefonicky přes PR oddělení v němž jsou naše příjemné zaměstnankyně připraveny zodpovědět všechny dotazy a hlouběji popsat obsah případné spolupráce, odeslat mu k nahlédnutí nezávazný koncept smlouvy apod. V případě, že obchodní partner v rámci hovoru projeví vážný, avšak dosud nezávazný, zájem o spolupráci, je mu z naší strany prostřednictvím kurýrní služby zaslán ve dvojím vyhotovení návrh na uzavření písemné smlouvy s rozhodčí doložkou. Obchodní partner je povinen smlouvu podrobně prostudovat. V případě, že obchodní partner návrh smlouvy a rozhodčí doložky akceptuje, projeví svoji vůli přijmout je tím, že jejich návrh podepíše a v jednom vyhotovení jej předá zpět pracovníkovi kurýrní služby. Přijetím návrhu obchodní partnerem je smlouva uzavřena a spolupráce může začít.


Otázka: Pokud zahájíme spolupráci, co od Vás za svoje peníze konkrétně dostanu ? Prosím jasnou odpověď.

Odpověď: Za Vaše peníze pro Vás prostřednictvím naší redakce zpracujeme populárně naučný článek týkající se Vašeho oboru podnikání a zboží či služeb které nabízíte. Do tohoto článku umístíme reklamu na Vaši osobu či Váš podnik. Umístíme článek do našeho, Vámi zvoleného, internetového magazínu a budeme jej po sjednanou dobu nepřetržitě udržovat v tomto internetovém magazínu. Garantujeme, že článek bude odkazovat jen na Vaši osobu, resp. na Vás podnik a reklama jiného subjektu v něm nebude obsažena. Vedle toho budete zdarma participovat na kvalitě našeho internetového magazínu, tedy zejména na jeho návštěvnosti ze strany uživatelů internetu, tedy Vašich potenciálních klíčových zákazníků. Vzhledem k tomu, že naše internetové magazíny jsou vysoce indexovány (hodnoceny) nejpoužívanějšími vyhledávači seznam.cz a google.com lze očekávat, že po zadání příslušných klíčových slov uživatelem internetu bude Váš článek na jedné z nejvyšších pozic těchto vyhledávačů, pokud bude v našem internetovém magazínu umístěn delší dobu. Pokud bude v článku umístěn odkaz na Vaše internetové stránky, lze po delší době předpokládat i vyšší indexaci samotných Vašich internetových stránek, než tomu bylo před zahájením spolupráce. Bližší informace Vám rády sdělí příjemné PR asistentky v našem PR oddělení.


Otázka: Znamená naše případná spolupráce, že mi zajistíte více zákazníků, větší obrat a růst mého podnikání ?

Odpověď: Dovolíme si odpovědět protiotázkou. Myslíte si, že nejprestižnější tištěné časopisy či nesledovanější televizní stanice svým klientům, např. automobilkám, kosmetickým, farmaceutickým či potravinářským koncernům toto garantují? Spolupráce s námi Vám umožní, aby se větší počet osob, uživatelů internetu, o Vás a Vašem zboží či službách dozvěděl a získal na Vás kontakt. Vaše chování k zákazníkům, kvalitu Vašeho zboží či služeb, ceny za které je nabízíte, růst celkové ekonomiky, kupní sílu obyvatelstva apod. skutečně ovlivnit neumíme.


Otázka: Proč bych měla s vámi spolupracovat ? Raději peníze, které bych jinak zaplatila vám investuji do tvorby svých vlastních webových stránek podle kterých mě lidé na internetu najdou.

Odpověď: Doporučujeme, abyste si nezávazně zjistila, kolik stojí tvorba skutečně kvalitních webových stránek, jaké budou další investice s tím spojené (jejich aktualizace apod.) a jaká bude jejich pozice ve vyhledávačích. Spolupráce s námi Vám umožní okamžitě zdarma participovat na kvalitě a čtenosti našich internetových magazínů a jednotlivých článků v nich a na jejich pozicích v nejznámějších vyhledávačích. Navíc Vaše prezentace v rámci našeho magazínu předá Vašim internetových stránkám tzv. S-rank, což znamená že v rámci indexace ve vyhledávačích budou podporovány Vaše vlastní webové stránky. V návaznosti na výše uvedené Vám doporučujeme provést důkladné porovnání, včetně cenového, když konečné rozhodnutí je samozřejmě jen na Vás.


Otázka: Spolupráce mezi mnou a Vaší společností je na základě písemné smlouvy, je to tak ? A jak uzavření smlouvy probíhá, mohu si ji předem v klidu prostudovat ? Už jsem několikrát naletěl a od té doby chci vědět co podepisuji.

Odpověď: Ano, dokud není zavřena písemná smlouva nejste vůči naší společnosti ničím vázán a naše společnost není ničím vázána vůči Vám. Máte možnost požádat o zaslání konceptu smlouvy e-mailem a v klidu si prostudovat co budete podepisovat. Samotné uzavření smlouvy probíhá tak, že poštovní kurýr Vám doveze z naší stany již podepsaný návrh smlouvy, který odpovídá tomu, co bylo předem telefonicky předjednáno a to ve dvou vyhotoveních. Vy si smlouvu přečtete a pokud s ní definitivně souhlasíte, podepíšete ji ve dvou vyhotoveních, když jedno vyhotovení zůstává Vám a jedno se vrací přes kurýra zpět naší společnosti. Dále garantujeme možnost od smlouvy písemně odstoupit do 3-7 dnů od jejího uzavření a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.


Otázka: Uvádíte, že garantujete možnost od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 3-7 dnů. To je ale vaše povinnost ze zákona, vím to od právničky. Takže prosím nedělejte z lidí hlupáky. Naschle.

Odpověď: Vaše právnička má i nemá pravdu, ověřte si to. Pravdu má v tom, že u takzvaných spotřebitelských smluv, tedy smluv kde na jedné straně je podnikatel a na druhé spotřebitel (nepodnikatel), má spotřebitel skutečně právo od spotřebitelské smlouvy odstoupit i když to spotřebitelská smlouva neumožňuje a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. U smluv mezi podnikateli to však neplatí. My to ale ve smlouvě našemu partnerovi, i když je podnikatel, umožňujeme, přestože žádný zákon takovou povinnost neukládá. Jde o náš skutečně upřímně míněný proklientský přístup.


Otázka: Máte v písemné smlouvě zakomponováno prodloužení období?

Odpověď: Pro obchodní partnery je výhodou, že nepřijdou automaticky o prezentaci svých výrobků a služeb v odborných internetových magazínech. Mohli by tak přijít o nové i stálé zájemce o výrobky a služby. Pokud se obchodní partner rozhodne dále prezentaci nevyužívat, tak ji může bez problémů písemně ukončit dle smlouvy 14(nebo nově 30) dní před uplynutím právě probíhajícího období prezentace.
Další výhodou sjednaného období prodloužení je, v případě že nedojde k výpovědi smlouvy, garantovaná výše ceny prezentace dle ceny stanovené v den uzavření smlouvy.O nás

Společnost Nova Internet je předním odborníkem na oblasti SEO, SEM a ORM. Specializuje se na tvorbu a správu internetových magazínů a tvorbu vysoce kvalitních klíčových článků, díky kterým propagované firmy získávají čelní pozice nejen ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.

Zobraz více

Klíčové články

Články jsou vytvářeny tak, aby obsahovaly klíčová slova a sousloví, která do vyhledávačů zadávají právě ti jedinci, jež se o danou službu či produkt zajímají. Tak mají naši obchodní partneři jistotu, že jejich článek bude navštěvován pouze potenciálními klienty. Nikoliv těmi, kdo o danou službu zájem nemají.

Zobraz více

Redakce

Při tvorbě článků naší redakcí, která v současnosti sdružuje na 150 kvalitních a vzdělaných redaktorů, je kladen důraz především na originalitu textu, jeho čtivost a hodnotu. Články psané naší redakcí se pravidelně objevují na předních pozicích internetových vyhledávačů.

Zobraz víceNaše internetové magazíny

Média, ať už tištěná nebo internetová, mají jeden společný stěžejní úkol, a to informovat společnost o aktualitách, novinkách a zajímavostech prostřednictvím článků. Média jsou však také skvělou platformou pro reklamu, která má účinnost v závislosti na jejich kvalitě.
© 2012 - 2021 Nova Internet a.s.